حسابداری

گزارشی از حسابرسی و حسابداری در شهرداری ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارشی از حسابرسی و حسابداری در شهرداری ها کد پروژه  ۱۰۶۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات زارشی از حسابرسی…

پروژه-حسابداری-مالی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پروژه-حسابداری-مالی کد پروژه  ۱۰۰۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع دارد فهرست  – توضيحات مقدمه تعریف حسابداری دولتی:   کاربرد حسابداری دولتی  و اهداف…

پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه کد پروژه  ۹۹۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   پروژه مالي سيستم حسابداري…

بازاریابی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بازاریابی کد پروژه  ۹۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست     مقدمه. ۳ فرهنگ بازاریابی.. ۴ تحقيقات بازاريابي…..

آثار مثبت و منفی زلزله بم با تاکید بر اقتصاد

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آثار مثبت و منفی زلزله بم با تاکید بر اقتصاد کد پروژه  ۹۷۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع   دارد فهرست  دارد توضيحات…

حسابداری منابع انسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  حسابداری منابع انسانی کد پروژه  ۹۳۳ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات  فهرست مطالب مقدمه ۲ تعریف حسابداری منابع انسانی…

حسابداری نیروی انسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  حسابداری نیروی انسانی کد پروژه  ۹۳۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده. ۳ مقدمه: ۴ ماهیت :…

مالیه ی عمومی و بودجه های دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مالیه ی عمومی و بودجه های دولتی کد پروژه  ۹۲۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   چکیده مقدمه ماليه…

کاربرد پژوهش عملیاتی در رشته ی حسابداری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد پژوهش عملیاتی در رشته ی حسابداری کد پروژه  ۹۱۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..۴ فصل اول-…