مدیریت

پروژه آب و فاضلاب

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پروژه آب و فاضلاب کد پروژه  ۱۰۸۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات ۱-۲- عوامل مؤثر در برآورد جمعیت آیندۀ…

بررسی و مقایسه ی جایگاه آموزش و پرورش در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته از لحاظ کیفیت آموزشی و سطح رفاه معلمان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی و مقایسه ی جایگاه آموزش و پرورش در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته از لحاظ کیفیت آموزشی و سطح رفاه معلمان کد پروژه  ۱۰۸۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات…

بررسی آسیب های اسکلتی _ عضلانی در محیط کار اداری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی آسیب های اسکلتی _ عضلانی در محیط کار اداری کد پروژه  ۱۰۷۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۸۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست…

نقش منابع انسانی در مدیریت دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش منابع انسانی در مدیریت دولتی کد پروژه  ۱۰۶۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ……………………..۳ مقدمه. ۳…

نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس کد پروژه  ۱۰۶۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده…

مالیه ی عمومی و بودجه های دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مالیه ی عمومی و بودجه های دولتی کد پروژه  ۹۲۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   چکیده مقدمه ماليه…

سیر تحولی در مدیریت دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیر تحولی در مدیریت دولتی کد پروژه  ۹۰۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات چکیده: مقدمه مديريت دولتي نظام مدیریتی…

کاربرد پژوهش عملياتی در صنعت

مشخصات پروژه عنوان پروژه   کاربرد پژوهش عملياتی در صنعت کد پروژه  ۸۷۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات تعريف ۵ (ثيراف و كك‌لمپ ۱۹۷۵،…

بورس فلزات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بورس فلزات کد پروژه  ۸۷۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   فهرست: عنوان                                                                                          صفحه چکیده: ۴ مقدمه- مفهوم بورس   …

ایمنی فرآیند ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ایمنی فرآیند ها کد پروژه  ۸۷۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۲ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  – توضيحات  چکیده مقدمه   ۲٫ بررسی ادبیات ۲٫۱٫ شاخص…