مدیریت

Untitled

پروژه آب و فاضلاب

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پروژه آب و فاضلاب کد پروژه  ۱۰۸۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات ۱-۲- عوامل مؤثر در برآورد جمعیت آیندۀ…

Untitled

بررسی و مقایسه ی جایگاه آموزش و پرورش در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته از لحاظ کیفیت آموزشی و سطح رفاه معلمان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی و مقایسه ی جایگاه آموزش و پرورش در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته از لحاظ کیفیت آموزشی و سطح رفاه معلمان کد پروژه  ۱۰۸۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات…

Untitled

بررسی آسیب های اسکلتی _ عضلانی در محیط کار اداری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی آسیب های اسکلتی _ عضلانی در محیط کار اداری کد پروژه  ۱۰۷۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۸۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست…

Untitled

نقش منابع انسانی در مدیریت دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش منابع انسانی در مدیریت دولتی کد پروژه  ۱۰۶۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ……………………..۳ مقدمه. ۳…

Untitled

نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس کد پروژه  ۱۰۶۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده…

Untitled

مالیه ی عمومی و بودجه های دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مالیه ی عمومی و بودجه های دولتی کد پروژه  ۹۲۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   چکیده مقدمه ماليه…

Untitled

سیر تحولی در مدیریت دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیر تحولی در مدیریت دولتی کد پروژه  ۹۰۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات چکیده: مقدمه مديريت دولتي نظام مدیریتی…

Untitled

کاربرد پژوهش عملياتی در صنعت

مشخصات پروژه عنوان پروژه   کاربرد پژوهش عملياتی در صنعت کد پروژه  ۸۷۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات تعريف ۵ (ثيراف و كك‌لمپ ۱۹۷۵،…

Untitled

بورس فلزات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بورس فلزات کد پروژه  ۸۷۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   فهرست: عنوان                                                                                          صفحه چکیده: ۴ مقدمه- مفهوم بورس   …

Untitled

ایمنی فرآیند ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ایمنی فرآیند ها کد پروژه  ۸۷۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۲ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  – توضيحات  چکیده مقدمه   ۲٫ بررسی ادبیات ۲٫۱٫ شاخص…