شیمی

Untitled

چگالی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چگالی کد پروژه  ۱۰۹۳ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات چگالی نسبت جرم جسم به حجم آن جسم تعریف جرم…

Untitled

ترپن ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ترپن ها کد پروژه  ۱۰۸۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه. ۳ ترکیب…

Untitled

بارورسازی ابرها و تشکیل باران مصنوعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بارورسازی ابرها و تشکیل باران مصنوعی کد پروژه  ۹۸۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست Table of Contents مقدمه….

Untitled

اسمز معکوس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اسمز معکوس کد پروژه  ۹۸۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست اسمز. ۳ تاریخچه ابداع R.O.. 4 تاریخچه توسعه…

Untitled

کاربرد نانو در سلولهای خورشیدی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد نانو در سلولهای خورشیدی کد پروژه  ۸۵۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه چکیده ۲…

Untitled

سورفکتانت ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سورفکتانت ها کد پروژه  ۸۴۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۲ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۴ دسته بندی سورفکتانت ها : ۶…

Untitled

عوامل زیان آور محیط کار

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عوامل زیان آور محیط کار کد پروژه  ۸۱۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             صفحه چکیده ۵…

Untitled

پلیمر

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پلیمر کد پروژه  ۷۹۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات پلیمر ساختار پلیمرها مقدمه مروری بر انواع پلیمرها شاخه‌های پلیمر…

Untitled

تولید رنگدانه لیکوپن به روش بیوتکنولوژی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تولید رنگدانه لیکوپن به روش بیوتکنولوژی کد پروژه  ۷۱۲ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۴۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات  چکیده ۱٫مقدمه -۲ ساختمان شيميايي…