روانشناسی

بررسی تأثیر ناسازگاری اولیه بر عملکرد تحصیلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی تأثیر ناسازگاری اولیه بر عملکرد تحصیلی کد پروژه  ۱۰۸۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۱…

بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی در درس و مشق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی در درس و مشق کد پروژه  ۱۰۷۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات چکیده: مقدمه…

نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس کد پروژه  ۱۰۶۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده…

چگونه در جامعه ظاهر شویم؟

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چگونه در جامعه ظاهر شویم؟ کد پروژه  ۱۰۵۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست پرسش پژوهش: ۳ هدف پژوهش:…

راهکارهای آموزشی نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی باتوجه به آموزه های قرآنی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  راهکارهای آموزشی نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی باتوجه به آموزه های قرآنی کد پروژه  ۱۰۲۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد…

ناکامی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ناکامی کد پروژه  ۱۰۱۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  – چکيده  – منابع دارد فهرست  – توضيحات ناکامی واکنش در برابر ناکامی   واکنش در برابر ناکامی…

نظریه های اجتماعی در روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نظریه های اجتماعی در روانشناسی کد پروژه  ۹۲۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده: ۴ مقدمه. ۴ روان…