روانشناسی

Untitled

بررسی تأثیر ناسازگاری اولیه بر عملکرد تحصیلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی تأثیر ناسازگاری اولیه بر عملکرد تحصیلی کد پروژه  ۱۰۸۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۱…

Untitled

بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی در درس و مشق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بی انگیزگی دانش آموزان ابتدایی در درس و مشق کد پروژه  ۱۰۷۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات چکیده: مقدمه…

Untitled

نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس کد پروژه  ۱۰۶۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده…

Untitled

چگونه در جامعه ظاهر شویم؟

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چگونه در جامعه ظاهر شویم؟ کد پروژه  ۱۰۵۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست پرسش پژوهش: ۳ هدف پژوهش:…

Untitled

راهکارهای آموزشی نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی باتوجه به آموزه های قرآنی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  راهکارهای آموزشی نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار اجتماعی باتوجه به آموزه های قرآنی کد پروژه  ۱۰۲۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد…

Untitled

ناکامی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ناکامی کد پروژه  ۱۰۱۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  – چکيده  – منابع دارد فهرست  – توضيحات ناکامی واکنش در برابر ناکامی   واکنش در برابر ناکامی…

Untitled

نظریه های اجتماعی در روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نظریه های اجتماعی در روانشناسی کد پروژه  ۹۲۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده: ۴ مقدمه. ۴ روان…