گردشگری

ژئوپارک و ژئوتوریسم در استان کرمان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ژئوپارک و ژئوتوریسم در استان کرمان کد پروژه  ۱۰۳۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات  دره فوسک کرمان ژئوپارک ها…

گردشگری تاریخی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گردشگری تاریخی کد پروژه  ۹۱۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ۴ مقدمه. ۴ گردشگری.. ۵ انواع و گونه…

کرمان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کرمان کد پروژه  ۸۵۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۷ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴ منطقه جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………۵ هواشناسی و اقلیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….۷…

حاشیه نشینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  حاشیه نشینی کد پروژه  ۵۳۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                شماره صفحه چکیده: ۴ مقدمه: ۵…

گردشگری فرهنگی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گردشگری فرهنگی کد پروژه  ۴۳۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب: عنوان                                                                                                    صفحه چكيده: ۴ مقدمه : ۵…

گردشگری گروهی و جمعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه گردشگری گروهی و جمعی کد پروژه ۳۵۷ فرمت فایل ورد تعداد صفحات / اسلاید ۳۴ مقدمه دارد چکیده دارد منابع دارد فهرست دارد توضیحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                    شماره صفحه چکیده: ۳…

بم شناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه بم شناسی کد پروژه ۳۳۹ فرمت فایل ورد تعداد صفحات / اسلاید ۳۰ مقدمه دارد چکیده دارد منابع دارد فهرست دارد توضیحات فهرست مطالب سپاس……………………………………………………………………………………………………………………۴ چکیده……………………………………………………………………………………………………………………۵ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۶ فصل اول ( موقعیت…

استان کرمان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  استان کرمان کد پروژه  ۱۴۹ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۷۹ مقدمه  دارد چکیده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضیحات فهرست مطالب عنوان                                      صفحه فصل اول(موقعیت جغرافیایی استان کرمان)                          …

بررسی اردوهای موفق گردشگری الکترونیکی در جهان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی اردوهای موفق گردشگری الکترونیکی در جهان کد پروژه  ۱۱۷ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۲۶ مقدمه  دارد چکیده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضیحات فهرست مطالب مقدمه. ۵…

تاریخچه پارچه طراز

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تاریخچه پارچه طراز کد پروژه  ۴۹ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۲۴ مقدمه  دارد چکیده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضیحات طرح و نقوش طراز تكنيك بافت طراز: مراكز…