مخابرات

آنتن های تلویزیونی-مخابراتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آنتن های تلویزیونی-مخابراتی کد پروژه  ۹۸۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ انواع آنتن.. ۴ انواع…

کاربرد نانو در مخابرات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد نانو در مخابرات کد پروژه  ۹۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ فناوری نانو. ۴…

استانداردهای جهانی برق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  استانداردهای جهانی برق کد پروژه  ۴۸۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه چکیده ۴ مقدمه. ۵…

خانه های خورشیدی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  خانه های خورشیدی کد پروژه  ۴۱۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۸۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                صفحه چکیده ۶ مقدمه. ۷…

توزیع نیروی برق از طریق پستهای هوایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  توزیع نیروی برق از طریق پستهای هوایی کد پروژه  ۴۰۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه…

توزیع زیرزمینی برق شهر

مشخصات پروژه عنوان پروژه  توزیع زیرزمینی برق شهر کد پروژه  ۴۰۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  داردفهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه چکیده ۵ مقدمه. ۶ فصل…

ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده کد پروژه  ۳۹۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                 شماره صفحه چکیده: ۳…

تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف کد پروژه  ۳۹۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                                       صفحه چکیده…

بانکهای خازنی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بانکهای خازنی کد پروژه  ۳۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۴ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                            شماره صفحه چکیده: ۵ ۱-مقدمه: ۶ ۲-خازن…