مخابرات

Untitled

آنتن های تلویزیونی-مخابراتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آنتن های تلویزیونی-مخابراتی کد پروژه  ۹۸۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ انواع آنتن.. ۴ انواع…

Untitled

کاربرد نانو در مخابرات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد نانو در مخابرات کد پروژه  ۹۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ فناوری نانو. ۴…

untitled

استانداردهای جهانی برق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  استانداردهای جهانی برق کد پروژه  ۴۸۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه چکیده ۴ مقدمه. ۵…

untitled

خانه های خورشیدی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  خانه های خورشیدی کد پروژه  ۴۱۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۸۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                صفحه چکیده ۶ مقدمه. ۷…

untitled

توزیع نیروی برق از طریق پستهای هوایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  توزیع نیروی برق از طریق پستهای هوایی کد پروژه  ۴۰۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه…

untitled

توزیع زیرزمینی برق شهر

مشخصات پروژه عنوان پروژه  توزیع زیرزمینی برق شهر کد پروژه  ۴۰۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  داردفهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه چکیده ۵ مقدمه. ۶ فصل…

untitled

ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده کد پروژه  ۳۹۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                 شماره صفحه چکیده: ۳…

untitled

تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تابلوهاي برق فشار قوي و ضعيف کد پروژه  ۳۹۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                                       صفحه چکیده…

unt55itled

بانکهای خازنی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بانکهای خازنی کد پروژه  ۳۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۴ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                            شماره صفحه چکیده: ۵ ۱-مقدمه: ۶ ۲-خازن…