محیط زیست

Untitled

بارورسازی ابرها و تشکیل باران مصنوعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بارورسازی ابرها و تشکیل باران مصنوعی کد پروژه  ۹۸۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست Table of Contents مقدمه….

Untitled

عوامل زیان آور محیط کار در شغل آتش نشانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عوامل زیان آور محیط کار در شغل آتش نشانی کد پروژه  ۸۳۰ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۲ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات  چکیده مقدمه…

Untitled

عوامل زیان آور محیط کار در شغل آتش نشانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عوامل زیان آور محیط کار در شغل آتش نشانی کد پروژه  ۸۲۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب…

Untitled

دفن بهداشتی زباله به روش مسطح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  دفن بهداشتی زباله به روش مسطح کد پروژه  ۶۶۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحه…

Untitled

آلودگی هوا

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آلودگی هوا کد پروژه  ۶۳۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۲ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                          شماره صفحه چکیده: ۴ مقدمه: ۵…

Untitled

آلاینده های هوا

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آلاینده های هوا کد پروژه  ۶۲۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحه چکیده: ۴ مقدمه:…

Untitled

پاور انگلیسی در مورد ببر tigher

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پاور انگلیسی در مورد ببر tigher کد پروژه  ۶۰۸ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   پاور انگلیسی در مورد ببر…

Untitled

خواص و معنی رنگها

مشخصات پروژه عنوان پروژه خواص و معنی رنگها کد پروژه  ۵۴۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب: عنوان                                                                                                    صفحه چکیده ۳ مقدمه….

Untitled

حاشیه نشینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  حاشیه نشینی کد پروژه  ۵۳۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                شماره صفحه چکیده: ۴ مقدمه: ۵…