برق و الکترونیک

Untitled

مبانی الکترونیک

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مبانی الکترونیک کد پروژه  ۱۰۶۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده. ۳ الکترونیک چیست؟. ۳ مقدمه. ۳…

Untitled

برج خنک کننده

مشخصات پروژه عنوان پروژه  برج خنک کننده کد پروژه  ۹۹۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ برج خنک کننده ۳…

Untitled

آنتن های تلویزیونی-مخابراتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آنتن های تلویزیونی-مخابراتی کد پروژه  ۹۸۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ انواع آنتن.. ۴ انواع…

Untitled

اینورترها و تریستورها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اینورترها و تریستورها کد پروژه  ۹۸۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   فصل اول.. ۵ تریستور….

Untitled

کاربرد نانو در مخابرات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد نانو در مخابرات کد پروژه  ۹۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ فناوری نانو. ۴…

Untitled

کنترل فرآیند آماری SPC

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کنترل فرآیند آماری  SPC کد پروژه  ۹۱۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چكيده: ۴ مقدمه: ۴ تعاريف.. ۵…

Untitled

صنعت برق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  صنعت برق کد پروژه  ۹۰۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست ۲ مقدمه ۴ موارد ايمني براي جلوگيري از…

Untitled

سیستم پمپ و انژکتور یکپارچه (UIS)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم پمپ و انژکتور یکپارچه (UIS) کد پروژه  ۸۸۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   فصل اول. ۵…

Untitled

سیستم سوخت رسانی با پمپ آسیابی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم سوخت رسانی با پمپ آسیابی کد پروژه  ۸۷۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ سیستم…

Untitled

انواع مقاومت ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  انواع مقاومت ها کد پروژه  ۸۷۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه: ۴ انواع مقاومت ها ۴ مقاومت…