برق و الکترونیک

مبانی الکترونیک

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مبانی الکترونیک کد پروژه  ۱۰۶۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده. ۳ الکترونیک چیست؟. ۳ مقدمه. ۳…

برج خنک کننده

مشخصات پروژه عنوان پروژه  برج خنک کننده کد پروژه  ۹۹۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ برج خنک کننده ۳…

آنتن های تلویزیونی-مخابراتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آنتن های تلویزیونی-مخابراتی کد پروژه  ۹۸۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ انواع آنتن.. ۴ انواع…

اینورترها و تریستورها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اینورترها و تریستورها کد پروژه  ۹۸۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   فصل اول.. ۵ تریستور….

کاربرد نانو در مخابرات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد نانو در مخابرات کد پروژه  ۹۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ فناوری نانو. ۴…

کنترل فرآیند آماری SPC

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کنترل فرآیند آماری  SPC کد پروژه  ۹۱۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چكيده: ۴ مقدمه: ۴ تعاريف.. ۵…

صنعت برق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  صنعت برق کد پروژه  ۹۰۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست ۲ مقدمه ۴ موارد ايمني براي جلوگيري از…

سیستم پمپ و انژکتور یکپارچه (UIS)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم پمپ و انژکتور یکپارچه (UIS) کد پروژه  ۸۸۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   فصل اول. ۵…

سیستم سوخت رسانی با پمپ آسیابی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم سوخت رسانی با پمپ آسیابی کد پروژه  ۸۷۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ سیستم…

انواع مقاومت ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  انواع مقاومت ها کد پروژه  ۸۷۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه: ۴ انواع مقاومت ها ۴ مقاومت…