مقالات انگلیسی

Untitled

مقاله انگلیسی Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله انگلیسی Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy کد پروژه  ۹۵۵ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۴۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات  Political History…

Untitled

مقاله سیاسی جناحی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله سیاسی  جناحی کد پروژه  ۹۵۴ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد ۱۸ مقدمه – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقاله سیاسی  جناحی مقاله انگلیسی

Untitled

مقاله انگلیسی A Look at Criminal Procedure in Iran

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله انگلیسی A Look at Criminal Procedure in Iran کد پروژه  ۹۵۲ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست دارد توضيحات  Summary .………………………………………………………………………….………..………

Untitled

مقالات سیاسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات سیاسی کد پروژه  ۹۵۱ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات سیاسی

Untitled

مقالات اقتصاد

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات اقتصاد کد پروژه  ۹۵۰ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات اقتصاد مقالات انگلیسی

Untitled

مقالات روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات روانشناسی کد پروژه  ۹۲۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات روانشناسی

Untitled

مقالات روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات روانشناسی کد پروژه  ۸۵۹ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۵۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات روانشناسی

Untitled

تریکو فایتون

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تریکو فایتون کد پروژه  ۸۵۸ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۷۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   تریکو فایتون

Untitled

کاربرد زیست فناوری در بهبود و اصلاح میوه جات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد زیست فناوری در بهبود و اصلاح میوه جات کد پروژه  ۸۱۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   کاربرد زیست…