مقالات انگلیسی

مقاله انگلیسی Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله انگلیسی Iran: Politics, Human Rights, and U.S. Policy کد پروژه  ۹۵۵ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۴۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات  Political History…

مقاله سیاسی جناحی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله سیاسی  جناحی کد پروژه  ۹۵۴ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد ۱۸ مقدمه – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقاله سیاسی  جناحی مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی A Look at Criminal Procedure in Iran

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله انگلیسی A Look at Criminal Procedure in Iran کد پروژه  ۹۵۲ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست دارد توضيحات  Summary .………………………………………………………………………….………..………

مقالات سیاسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات سیاسی کد پروژه  ۹۵۱ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات سیاسی

مقالات اقتصاد

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات اقتصاد کد پروژه  ۹۵۰ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات اقتصاد مقالات انگلیسی

مقالات روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات روانشناسی کد پروژه  ۹۲۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات روانشناسی

مقالات روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات روانشناسی کد پروژه  ۸۵۹ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۵۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات روانشناسی

تریکو فایتون

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تریکو فایتون کد پروژه  ۸۵۸ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۷۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   تریکو فایتون

کاربرد زیست فناوری در بهبود و اصلاح میوه جات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کاربرد زیست فناوری در بهبود و اصلاح میوه جات کد پروژه  ۸۱۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   کاربرد زیست…