ریاضی فیزیک

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

روش جداسازی فیزیکی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  روش جداسازی فیزیکی کد پروژه  ۱۰۳۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست عناوین فهرست چکیده ۱ مقدمه. ۲ تعریف…

عبارت های جبری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عبارت های جبری کد پروژه  ۹۰۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۴ عبارت جبری.. ۴ چند جمله‌ای…..

شار مغناطیسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  شار مغناطیسی کد پروژه  ۷۷۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه ۴ محاسبه شار مغناطیسی…

فناوری نانو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  فناوری نانو کد پروژه  ۶۹۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات فناوری نانو چکیده مقدمه تاریخچه فناوری نانو در جهان…

گرانش زمین

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گرانش زمین کد پروژه  ۶۸۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                       شماره صفحه چکیده: ۳ مقدمه: ۴…

کسرهای بزرگ تر از واحد

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کسرهای بزرگ تر از واحد کد پروژه  ۶۸۵ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   کسرهای بزرگ تر از واحد

ضرب کسرها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ضرب کسرها کد پروژه  ۶۸۲ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۰ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   ضرب کسرها  

اعداد صحیح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اعداد صحیح کد پروژه  ۶۳۹ فرمت فايل پاور پوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   اعداد صحیح

انرژی حرارتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  انرژی حرارتی کد پروژه  ۶۱۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                       شماره صفحه چکیده: ۳ مقدمه: ۴…