ریاضی فیزیک

Untitled

سقوط آزاد

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سقوط آزاد کد پروژه  ۱۱۰۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست Table of Contents چکیده ۳ سقوط آزاد چیست؟….

Untitled

سطح شیب دار

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سطح شیب دار کد پروژه  ۱۱۰۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ۳ حرکت جسم بر روی سطح…

Untitled

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

Untitled

روش جداسازی فیزیکی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  روش جداسازی فیزیکی کد پروژه  ۱۰۳۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست عناوین فهرست چکیده ۱ مقدمه. ۲ تعریف…

Untitled

عبارت های جبری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عبارت های جبری کد پروژه  ۹۰۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۴ عبارت جبری.. ۴ چند جمله‌ای…..

Untitled

شار مغناطیسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  شار مغناطیسی کد پروژه  ۷۷۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه ۴ محاسبه شار مغناطیسی…

Untitled

فناوری نانو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  فناوری نانو کد پروژه  ۶۹۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات فناوری نانو چکیده مقدمه تاریخچه فناوری نانو در جهان…

Untitled

گرانش زمین

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گرانش زمین کد پروژه  ۶۸۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                       شماره صفحه چکیده: ۳ مقدمه: ۴…

Untitled

کسرهای بزرگ تر از واحد

مشخصات پروژه عنوان پروژه  کسرهای بزرگ تر از واحد کد پروژه  ۶۸۵ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   کسرهای بزرگ تر از واحد

Untitled

ضرب کسرها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ضرب کسرها کد پروژه  ۶۸۲ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۰ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   ضرب کسرها