زندگینامه

زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی کد پروژه  ۱۰۴۳ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   زندگینامه جنگ و رادیو تلخ و…

زندگی نامه خاقانی شروانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگی نامه خاقانی شروانی کد پروژه  ۱۰۲۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه چکيده منابع فهرست توضيحات چکیده ۴ مقدمه. ۴ آثار خاقانی.. ۷ ويژگي سخن.. ۹ تأثیر…

زندگی نامه خلبان شهید عباس بابائی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگی نامه خلبان شهید عباس بابائی کد پروژه  ۸۹۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه: ۴ بابایی از…

زندگینامه ی حافظ شیرازی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه ی حافظ شیرازی کد پروژه  ۸۹۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۳ ویژگی های شعر حافظ…

زندگینامه امام خمینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه امام خمینی کد پروژه  ۷۶۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه ۴…

شاعر معروف فردوسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  شاعر معروف فردوسی کد پروژه  ۶۸۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه چکیده ۳ مقدمه. ۴…

زندگینامه شهید حسین خرازی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه شهید حسین خرازی کد پروژه  ۶۸۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   زندگینامه شهید حسین خرازی

زندگینامه سردار شهید دادالله شیبانی فرمانده مدافعین حرم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه سردار شهید دادالله شیبانی فرمانده مدافعین حرم کد پروژه  ۶۷۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان              …

آذر بیگدلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آذر بیگدلی کد پروژه  ۶۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحه چکیده: ۳ مقدمه: ۴…

ورزش کشتی و بیوگرافی حسن یزدانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ورزش کشتی و بیوگرافی حسن یزدانی کد پروژه  ۶۰۵ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات ورزش کشتی وزن سال ۲۰۱۵…