زندگینامه

Untitled

علی اکبر دهخدا

مشخصات پروژه عنوان پروژه  علی اکبر دهخدا کد پروژه  ۱۰۹۸ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   فراگیری علوم دینی سه وجود استثنایی فراگیری…

Untitled

زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی کد پروژه  ۱۰۴۳ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   زندگینامه جنگ و رادیو تلخ و…

Untitled

زندگی نامه خاقانی شروانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگی نامه خاقانی شروانی کد پروژه  ۱۰۲۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه چکيده منابع فهرست توضيحات چکیده ۴ مقدمه. ۴ آثار خاقانی.. ۷ ويژگي سخن.. ۹ تأثیر…

Untitled

زندگی نامه خلبان شهید عباس بابائی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگی نامه خلبان شهید عباس بابائی کد پروژه  ۸۹۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه: ۴ بابایی از…

Untitled

زندگینامه ی حافظ شیرازی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه ی حافظ شیرازی کد پروژه  ۸۹۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۳ ویژگی های شعر حافظ…

Untitled

زندگینامه امام خمینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه امام خمینی کد پروژه  ۷۶۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه ۴…

Untitled

شاعر معروف فردوسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  شاعر معروف فردوسی کد پروژه  ۶۸۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه چکیده ۳ مقدمه. ۴…

Untitled

زندگینامه شهید حسین خرازی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه شهید حسین خرازی کد پروژه  ۶۸۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   زندگینامه شهید حسین خرازی

Untitled

زندگینامه سردار شهید دادالله شیبانی فرمانده مدافعین حرم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه سردار شهید دادالله شیبانی فرمانده مدافعین حرم کد پروژه  ۶۷۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان              …

Untitled

آذر بیگدلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آذر بیگدلی کد پروژه  ۶۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحه چکیده: ۳ مقدمه: ۴…