زیست شناسی

Untitled

گوناگونی جانداران

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گوناگونی جانداران کد پروژه  ۱۱۰۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات پنج گروه اصلی جانداران کلید شناسایی دوراهی طبقه بندی…

Untitled

تنوع زیستی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تنوع زیستی کد پروژه  ۱۰۹۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۲ مقدمه – چکيده – منابع  دارد فهرست  – توضيحات مفهوم علمی تنوع زیستی مفهوم حقوقی تنوع زیستی ارزش تنوع…

Untitled

نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاههای روستایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاههای روستایی کد پروژه  ۱۰۶۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   مقدمه………………۳ تعریف…

Untitled

رفتار شناسی جانوران

مشخصات پروژه عنوان پروژه  رفتار شناسی جانوران کد پروژه  ۱۰۳۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات  فهرست عناوین Contents چکیده ۱ فصل اول: کلیات…

Untitled

چوب

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چوب کد پروژه  ۶۶۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۹ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چوب.. ۴ درون‌چوب.. ۵ انداختن درخت و حمل الوار…

Untitled

الفبای زیست فناوری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  الفبای زیست فناوری کد پروژه  ۶۴۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۷ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   الفبای زیست فناوری هر فردی بی نظیر است…

Untitled

پاور انگلیسی در مورد ببر tigher

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پاور انگلیسی در مورد ببر tigher کد پروژه  ۶۰۸ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   پاور انگلیسی در مورد ببر…

Untitled

پاور انگلیسی در مورد دریا sea

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پاور انگلیسی در مورد دریا sea کد پروژه  ۶۰۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۷ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   پاور انگلیسی در مورد دریا…

untitled

انقراض حیواناتendangerd animals

مشخصات پروژه عنوان پروژه  انقراض حیواناتendangerd animals کد پروژه  ۴۷۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست توضيحات Conservation status Main article: Conservation status IUCN Red List…

Untitled

سن سنجی فسیل

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سن سنجی فسیل کد پروژه  ۲۹۵ فرمت فایل  پاورپوینت تعداد صفحات / اسلاید  ۳۵ مقدمه  – چکیده  – منابع  – فهرست  – توضیحات انواع سن سنجی: مراحل تحول علم فسیل شناسی:…