معماری

تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی کد پروژه  ۱۰۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست     مقدمه. ۳…

آزمایشگاه مقاومت مصالح۱

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح۱ کد پروژه  ۱۰۸۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده: ۳ مقدمه. ۳ هدف از آزمایشگاه…

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

بتن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بتن کد پروژه  ۹۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد ۳۱ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست چکیده: ۴ مقدمه. ۴ بتن سبک(Light Weight…

ساخت سازه های بتونی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساخت سازه های بتونی کد پروژه  ۷۷۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه…

مقاله فارسی توسعه شهری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله فارسی توسعه شهری کد پروژه  ۷۳۲ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  – مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقاله فارسی توسعه شهری

آیا امام حسین الگوی مردم است

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آیا امام حسین الگوی مردم است کد پروژه  ۱۹۲ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۱۹ مقدمه  دارد چکیده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضیحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه مقدمه….

الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران

مشخصات پروژه عنوان پروژه  الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران کد پروژه  ۱۸۶ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۶۲ مقدمه  دارد چکیده  – منابع  دارد فهرست  – توضیحات الهام و برداشت…

معاونت معماری و شهر سازی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  معاونت معماری و شهر سازی کد پروژه  ۱۴۴ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۱۰۰ مقدمه  دارد چکیده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضیحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه Contents چکیده…

مراحل بازسازی پس از زلزله

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مراحل بازسازی پس از زلزله کد پروژه  ۸۹ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۶۹ مقدمه  دارد چکیده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضیحات فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه. ۱…