معماری

Untitled

مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهر یزد

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهر یزد کد پروژه  ۱۱۱۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۲ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده: ۴…

Untitled

تیرچه بتونی سقف

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تیرچه بتونی سقف کد پروژه  ۱۰۹۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده: ۴ مقدمه ۴ معرفی جزئیات…

Untitled

تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی کد پروژه  ۱۰۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست     مقدمه. ۳…

Untitled

آزمایشگاه مقاومت مصالح۱

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح۱ کد پروژه  ۱۰۸۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده: ۳ مقدمه. ۳ هدف از آزمایشگاه…

Untitled

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

Untitled

بتن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بتن کد پروژه  ۹۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد ۳۱ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست چکیده: ۴ مقدمه. ۴ بتن سبک(Light Weight…

Untitled

ساخت سازه های بتونی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساخت سازه های بتونی کد پروژه  ۷۷۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه…

Untitled

مقاله فارسی توسعه شهری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله فارسی توسعه شهری کد پروژه  ۷۳۲ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  – مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقاله فارسی توسعه شهری

Untitled

آیا امام حسین الگوی مردم است

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آیا امام حسین الگوی مردم است کد پروژه  ۱۹۲ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۱۹ مقدمه  دارد چکیده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضیحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه مقدمه….

Untitled

الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران

مشخصات پروژه عنوان پروژه  الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران کد پروژه  ۱۸۶ فرمت فایل  ورد تعداد صفحات / اسلاید  ۶۲ مقدمه  دارد چکیده  – منابع  دارد فهرست  – توضیحات الهام و برداشت…