پاورپوینت

Untitled

گوناگونی جانداران

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گوناگونی جانداران کد پروژه  ۱۱۰۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات پنج گروه اصلی جانداران کلید شناسایی دوراهی طبقه بندی…

Untitled

علی اکبر دهخدا

مشخصات پروژه عنوان پروژه  علی اکبر دهخدا کد پروژه  ۱۰۹۸ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   فراگیری علوم دینی سه وجود استثنایی فراگیری…

Untitled

فرایند تولید در صنعت خودروسازی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  فرایند تولید در صنعت خودروسازی کد پروژه  ۱۰۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  فرایند تولید در صنعت خودروسازی  …

Untitled

وبا و حصبه

مشخصات پروژه عنوان پروژه  وبا و حصبه کد پروژه  ۱۰۷۲ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   وبا و حصبه ویژگیهای وبا پایداری بیماری…

Untitled

زبان برنامه نویسی C

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان برنامه نویسی C کد پروژه  ۱۰۳۳ فرمت فايل پاور پوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقدمه: برنامه نویسی ساختاریافته: مراحل…

Untitled

بیماری های دیفتری و کزاز

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بیماری های دیفتری و کزاز کد پروژه  ۱۰۲۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  بیماری های دیفتری و کزاز اهداف…

Untitled

داروخانه

مشخصات پروژه عنوان پروژه  داروخانه کد پروژه  ۱۰۲۴ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات انفورماتیک داروسازی سیستمی شدن داروخانه هانیاز های کیفی اصول مديريت…

Untitled

چشم و بیماریهای چشمی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چشم و بیماریهای چشمی کد پروژه  ۱۰۱۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات چشم و بیماریهای چشمی   آناتومی چشم…

Untitled

آیین زرتشت

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آیین زرتشت کد پروژه  ۹۳۶ فرمت فايل پاور پوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات  پاورپوینت آیین زرتشت

Untitled

ارزش های اسلامی و نابرابری های اجتماعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ارزش های اسلامی و نابرابری های اجتماعی کد پروژه  ۷۸۸ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  – توضيحات  چکیده مقدمه تعريف قشربندي…