ارائه راهکار و پیشنهاد

پیشنهاداتی برای درس دین و زندگی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  پیشنهاداتی برای درس دین و زندگی کد پروژه  ۷۳۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   پیشنهاداتی برای درس دین و…

گزارش کار آتش نشانی۲

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش کار آتش نشانی۲ کد پروژه  ۶۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   گزارش کار آتش نشانی۲

گزارش کار آزمایش شیمی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش کار آزمایش شیمی کد پروژه  ۶۸۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   گزارش کار آزمایش شیمی

گزارش کار آتش نشانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش کار آتش نشانی کد پروژه  ۶۸۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   گزارش کار آتش نشانی

گزارش کار آزمایش شیمی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش کار آزمایش شیمی کد پروژه  ۶۲۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   گزارش کار آزمایش شیمی

ارتباط چیست،پلها و موانع ارتباطی را نام ببرید

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ارتباط چیست،پلها و موانع ارتباطی را نام ببرید کد پروژه  ۶۱۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست دارد توضيحات فهرست ارتباط و…

ارائه مشکلات اداره برق و ارائه پیشنهاداتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ارائه مشکلات اداره برق و ارائه پیشنهاداتی کد پروژه  ۶۱۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۰ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   ارائه مشکلات اداره برق…

مشکلات اداره آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مشکلات اداره آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادات کد پروژه  ۶۱۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   مشکلات اداره آموزش…