بوشور (پمفلت)

راههای پیشگیری از اعتیاد در بین نوجوانان(پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه راههای پیشگیری از اعتیاد در بین نوجوانان(پمفلت) کد پروژه  ۱۰۳۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات راههای پیشگیری از اعتیاد…

خودکشی و دلایل آن (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  خودکشی و دلایل آن (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۲۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   خودکشی و دلایل آن (پمفلت)…

هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت )

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت ) کد پروژه  ۱۰۰۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هفت بیماری شایع…

هپاتیت ب (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هپاتیت ب (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۰۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هپاتیت ب (پمفلت)  

عوارض مصرف نمک (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عوارض مصرف نمک کد پروژه  ۱۰۰۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  عوارض مصرف نمک  

کبد چرب (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه کبد چرب کد پروژه  ۱۰۰۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات کبد چرب پمفلت  

نارسایی قلبی (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نارسایی قلبی کد پروژه  ۱۰۰۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  نارسایی قلبی  

فشار خون (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  فشار خون (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۰۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  فشار خون (پمفلت)  

عفونت (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عفونت کد پروژه  ۱۰۰۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات عفونت بروشور  

بیماری خاموش «پوکی استخوان» (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بیماری خاموش «پوکی استخوان» کد پروژه  ۱۰۰۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  بیماری خاموش «پوکی استخوان»