بوشور (پمفلت)

Untitled

دنیای ستارگان (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  دنیای ستارگان کد پروژه  ۱۱۰۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات دنیای ستارگان (پمفلت)  

Untitled

راههای پیشگیری از اعتیاد در بین نوجوانان(پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه راههای پیشگیری از اعتیاد در بین نوجوانان(پمفلت) کد پروژه  ۱۰۳۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات راههای پیشگیری از اعتیاد…

Untitled

خودکشی و دلایل آن (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  خودکشی و دلایل آن (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۲۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   خودکشی و دلایل آن (پمفلت)…

Untitled

هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت )

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت ) کد پروژه  ۱۰۰۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هفت بیماری شایع…

Untitled

هپاتیت ب (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هپاتیت ب (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۰۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هپاتیت ب (پمفلت)  

Untitled

عوارض مصرف نمک (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عوارض مصرف نمک کد پروژه  ۱۰۰۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  عوارض مصرف نمک  

Untitled

کبد چرب (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه کبد چرب کد پروژه  ۱۰۰۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات کبد چرب پمفلت  

Untitled

نارسایی قلبی (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نارسایی قلبی کد پروژه  ۱۰۰۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  نارسایی قلبی  

Untitled

فشار خون (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  فشار خون (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۰۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  فشار خون (پمفلت)  

Untitled

عفونت (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عفونت کد پروژه  ۱۰۰۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات عفونت بروشور