زبان

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی کد پروژه  ۵۹۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب چکیده: ۴ مقدمه :…

گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هفتم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هفتم کد پروژه  ۵۹۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                                     شماره صفحه چکیده:…

گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هشتم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هشتم کد پروژه  ۵۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                                     شماره صفحه چکیده…

گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه نهم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه نهم کد پروژه  ۵۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                                     شماره صفحه چکیده…

زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۴t

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۴t کد پروژه  ۵۶۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۴t

زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۳

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۳ کد پروژه  ۵۶۶ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۵ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۳

زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۲

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۲ کد پروژه  ۵۶۵ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۲

زبان دهم درس۱ (صدا دار)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان دهم درس۱ (صدا دار) کد پروژه  ۵۶۴ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  — فهرست  – توضيحات   زبان دهم درس۱ (صدا دار)