زبان

Untitled

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی کد پروژه  ۵۹۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب چکیده: ۴ مقدمه :…

Untitled

گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هفتم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هفتم کد پروژه  ۵۹۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                                     شماره صفحه چکیده:…

Untitled

گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هشتم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه هشتم کد پروژه  ۵۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                                     شماره صفحه چکیده…

Untitled

گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه نهم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گزارش تخصصی زبان انگلیسی پایه نهم کد پروژه  ۵۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   عنوان                                                                                                     شماره صفحه چکیده…

Untitled

زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۴t

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۴t کد پروژه  ۵۶۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۴t

Untitled

زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۳

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۳ کد پروژه  ۵۶۶ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۵ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۳

Untitled

زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۲

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۲ کد پروژه  ۵۶۵ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   زبان درس دهم (صدادار)قسمت ۲

Untitled

زبان دهم درس۱ (صدا دار)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زبان دهم درس۱ (صدا دار) کد پروژه  ۵۶۴ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  — فهرست  – توضيحات   زبان دهم درس۱ (صدا دار)