مکانیک

تست موتور بنزینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تست موتور بنزینی کد پروژه  ۱۰۸۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   مقدمه. ۳ موتور بنزینی:…

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

آزمایشگاه مصالح بدنه ی خودرو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مصالح بدنه ی خودرو کد پروژه  ۱۰۸۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد ۱۷ مقدمه  دارد چکيده – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   مقدمه. ۳…

سیستم ترمز mvm315

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم ترمز mvm315 کد پروژه  ۱۰۷۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۱ انواع ترمز. ۱ ۱-۱مفهوم…

نقش صنعت خودرو سازی در توسعه اقتصادی کشور

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش صنعت خودرو سازی در توسعه اقتصادی کشور کد پروژه  ۱۰۷۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده: ۳…

طراحی صفحات وب

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طراحی صفحات وب کد پروژه  ۱۰۴۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۰ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۷ در این وضعیت نقش…

سیستم سوخت رسان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم سوخت رسان کد پروژه  ۱۰۴۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۳ مزایای سیستم تزریقی. ۴ سیستم…

سیستم تعلیق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم تعلیق کد پروژه  ۱۰۴۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ سیستم تعلیق خودرو چیست.. ۳…

سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی کد پروژه  ۱۰۴۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده ۳ مقدمه….

سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی کد پروژه  ۱۰۴۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ۳ مقدمه. ۳…