مکانیک

Untitled

موتور خودروی سمند

مشخصات پروژه عنوان پروژه  موتور خودروی سمند کد پروژه  ۱۱۱۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۲ مقدمه  – چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده ۴ موتور خودرو. ۴ انواع…

Untitled

موتور خودروی تیبا و اجزای آن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  موتور خودروی تیبا و اجزای آن کد پروژه  ۱۱۱۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست چکیده ۶…

Untitled

موتور خودروی تویوتا

مشخصات پروژه عنوان پروژه  موتور خودروی تویوتا کد پروژه  ۱۱۱۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۵ مقدمه ۵…

Untitled

مراحل رنگ آمیزی خودرو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مراحل رنگ آمیزی خودرو کد پروژه  ۱۱۰۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده: ۵ مقدمه. ۶ فرآیند…

Untitled

سیستم خودرو دیلایت

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم خودرو دیلایت کد پروژه  ۱۱۰۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   مقدمه. ۴ چراغ های…

Untitled

فرایند تولید در صنعت خودروسازی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  فرایند تولید در صنعت خودروسازی کد پروژه  ۱۰۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  فرایند تولید در صنعت خودروسازی  …

Untitled

تست موتور بنزینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تست موتور بنزینی کد پروژه  ۱۰۸۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   مقدمه. ۳ موتور بنزینی:…

Untitled

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

Untitled

آزمایشگاه مصالح بدنه ی خودرو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مصالح بدنه ی خودرو کد پروژه  ۱۰۸۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد ۱۷ مقدمه  دارد چکيده – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   مقدمه. ۳…