طرح درس

طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها کد پروژه  ۱۰۳۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح های آموزشی…

طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم کد پروژه  ۱۰۳۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح…

طرح درس هدیه های آسمانی پایه ی سوم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس هدیه های آسمانی پایه ی سوم کد پروژه  ۹۴۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح درس هدیه…

ریاضی مقایسه کسرها(۱)طرح درس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ریاضی مقایسه کسرها(۱)طرح درس کد پروژه ۹۴۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   ریاضی مقایسه کسرها(۱)طرح درس

طرح درس پرخاشگری در دانش آموزان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس پرخاشگری در دانش آموزان کد پروژه  ۹۳۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   طرح درس پرخاشگری در دانش…

طرح درس آموزش املاء به دانش آموزان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس آموزش املاء به دانش آموزان کد پروژه  ۹۳۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   طرح درس آموزش املاء…

طرح درس علوم سوم ابتدایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس علوم سوم ابتدایی کد پروژه  ۹۳۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح درس علوم سوم ابتدایی