طرح درس

Untitled

طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها کد پروژه  ۱۰۳۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح های آموزشی…

Untitled

طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم کد پروژه  ۱۰۳۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح…

Untitled

طرح درس هدیه های آسمانی پایه ی سوم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس هدیه های آسمانی پایه ی سوم کد پروژه  ۹۴۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح درس هدیه…

Untitled

ریاضی مقایسه کسرها(۱)طرح درس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ریاضی مقایسه کسرها(۱)طرح درس کد پروژه ۹۴۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۷ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   ریاضی مقایسه کسرها(۱)طرح درس

Untitled

طرح درس پرخاشگری در دانش آموزان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس پرخاشگری در دانش آموزان کد پروژه  ۹۳۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   طرح درس پرخاشگری در دانش…

Untitled

طرح درس آموزش املاء به دانش آموزان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس آموزش املاء به دانش آموزان کد پروژه  ۹۳۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   طرح درس آموزش املاء…

Untitled

طرح درس علوم سوم ابتدایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس علوم سوم ابتدایی کد پروژه  ۹۳۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح درس علوم سوم ابتدایی