پزشکی

Untitled

وبا و حصبه

مشخصات پروژه عنوان پروژه  وبا و حصبه کد پروژه  ۱۰۷۲ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   وبا و حصبه ویژگیهای وبا پایداری بیماری…

Untitled

علتهای اصلی ترس زنان از زایمان طبیعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  علتهای اصلی ترس زنان از زایمان طبیعی کد پروژه  ۱۰۵۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست عناوین Contents بیان…

Untitled

بیماری های دیفتری و کزاز

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بیماری های دیفتری و کزاز کد پروژه  ۱۰۲۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  بیماری های دیفتری و کزاز اهداف…

Untitled

گروه های خونی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گروه های خونی کد پروژه  ۱۰۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات گروه های خونی Oh بمبئی ژن Se تعیین…

Untitled

داروخانه

مشخصات پروژه عنوان پروژه  داروخانه کد پروژه  ۱۰۲۴ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات انفورماتیک داروسازی سیستمی شدن داروخانه هانیاز های کیفی اصول مديريت…

Untitled

چشم و بیماریهای چشمی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چشم و بیماریهای چشمی کد پروژه  ۱۰۱۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات چشم و بیماریهای چشمی   آناتومی چشم…

Untitled

تآثیر مواد غذایی بر سلامت بدن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تآثیر مواد غذایی بر سلامت بدن کد پروژه  ۱۰۱۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ سیستم…

Untitled

هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت )

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت ) کد پروژه  ۱۰۰۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هفت بیماری شایع…

Untitled

هپاتیت ب (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هپاتیت ب (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۰۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هپاتیت ب (پمفلت)  

Untitled

عوارض مصرف نمک (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عوارض مصرف نمک کد پروژه  ۱۰۰۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  عوارض مصرف نمک