پزشکی

وبا و حصبه

مشخصات پروژه عنوان پروژه  وبا و حصبه کد پروژه  ۱۰۷۲ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   وبا و حصبه ویژگیهای وبا پایداری بیماری…

علتهای اصلی ترس زنان از زایمان طبیعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  علتهای اصلی ترس زنان از زایمان طبیعی کد پروژه  ۱۰۵۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست عناوین Contents بیان…

بیماری های دیفتری و کزاز

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بیماری های دیفتری و کزاز کد پروژه  ۱۰۲۷ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  بیماری های دیفتری و کزاز اهداف…

گروه های خونی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گروه های خونی کد پروژه  ۱۰۲۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات گروه های خونی Oh بمبئی ژن Se تعیین…

داروخانه

مشخصات پروژه عنوان پروژه  داروخانه کد پروژه  ۱۰۲۴ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات انفورماتیک داروسازی سیستمی شدن داروخانه هانیاز های کیفی اصول مديريت…

چشم و بیماریهای چشمی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چشم و بیماریهای چشمی کد پروژه  ۱۰۱۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات چشم و بیماریهای چشمی   آناتومی چشم…

تآثیر مواد غذایی بر سلامت بدن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تآثیر مواد غذایی بر سلامت بدن کد پروژه  ۱۰۱۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۲ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ سیستم…

هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت )

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هفت بیماری شایع فصل زمستان ( پمفلت ) کد پروژه  ۱۰۰۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هفت بیماری شایع…

هپاتیت ب (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  هپاتیت ب (پمفلت) کد پروژه  ۱۰۰۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  هپاتیت ب (پمفلت)  

عوارض مصرف نمک (پمفلت)

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عوارض مصرف نمک کد پروژه  ۱۰۰۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  عوارض مصرف نمک