عمران

تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی کد پروژه  ۱۰۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست     مقدمه. ۳…

آزمایشگاه مقاومت مصالح۱

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح۱ کد پروژه  ۱۰۸۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده: ۳ مقدمه. ۳ هدف از آزمایشگاه…

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

ساختمان های بتن آرمه ای

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساختمان های بتن آرمه ای کد پروژه  ۱۰۳۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست بتن آرمه. ۳ تاریخچه بتن…

بتن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بتن کد پروژه  ۹۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد ۳۱ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست چکیده: ۴ مقدمه. ۴ بتن سبک(Light Weight…

ساخت سازه های بتونی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساخت سازه های بتونی کد پروژه  ۷۷۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه…

مقاله فارسی توسعه شهری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله فارسی توسعه شهری کد پروژه  ۷۳۲ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  – مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقاله فارسی توسعه شهری

مقایسه مراحل تولید کاشی با مراحل تولید آجر

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقایسه مراحل تولید کاشی با مراحل تولید آجر کد پروژه  ۶۰۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان             …

مصالح ساختمانی مدرن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مصالح ساختمانی مدرن کد پروژه  ۵۹۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه چکیده. ۵ مقدمه. ۶…

گچ گیبتون

مشخصات پروژه عنوان پروژه  گچ گیبتون کد پروژه  ۵۸۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان                                                                                                               صفحه چکیده ۵ مقدمه. ۶ گچ…