عمران

Untitled

مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۱۱۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  – چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده: ۳ تنش.. ۳ تاریخچه آشنایی با…

Untitled

تیرچه بتونی سقف

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تیرچه بتونی سقف کد پروژه  ۱۰۹۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده: ۴ مقدمه ۴ معرفی جزئیات…

Untitled

تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تعمیر و بازسازی بنای مصلای انزلی کد پروژه  ۱۰۹۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست     مقدمه. ۳…

Untitled

آزمایشگاه مقاومت مصالح۱

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح۱ کد پروژه  ۱۰۸۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۳ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده: ۳ مقدمه. ۳ هدف از آزمایشگاه…

Untitled

آزمایشگاه مقاومت مصالح

مشخصات پروژه عنوان پروژه  آزمایشگاه مقاومت مصالح کد پروژه  ۱۰۸۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده ۳ مقدمه ۴…

Untitled

ساختمان های بتن آرمه ای

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساختمان های بتن آرمه ای کد پروژه  ۱۰۳۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست بتن آرمه. ۳ تاریخچه بتن…

Untitled

بتن

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بتن کد پروژه  ۹۹۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد ۳۱ مقدمه دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست چکیده: ۴ مقدمه. ۴ بتن سبک(Light Weight…

Untitled

ساخت سازه های بتونی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساخت سازه های بتونی کد پروژه  ۷۷۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۳ مقدمه…

Untitled

مقاله فارسی توسعه شهری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقاله فارسی توسعه شهری کد پروژه  ۷۳۲ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  – مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقاله فارسی توسعه شهری

Untitled

مقایسه مراحل تولید کاشی با مراحل تولید آجر

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقایسه مراحل تولید کاشی با مراحل تولید آجر کد پروژه  ۶۰۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب عنوان             …