آرشیو ماهانه برای می 2018

اشعارضرب المثل ها و گویش های مردم کرمان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اشعارضرب المثل ها و گویش های مردم کرمان کد پروژه  ۸۶۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فهرست… ۳…

ادبیات حماسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ادبیات حماسی کد پروژه  ۸۶۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۴ حماسه ی ملی ایران. ۵ ادبیات…

اداره ی آب

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اداره ی آب کد پروژه  ۸۶۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه ۴ تاریخچه ۴ مصرف آب.. ۵…

MVM X33

مشخصات پروژه عنوان پروژه  MVM X33 کد پروژه  ۸۶۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ بررسی MVM  X33. 4 بررسی…

نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت کد پروژه  ۸۶۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب…

مقالات روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات روانشناسی کد پروژه  ۸۵۹ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۵۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات روانشناسی

تریکو فایتون

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تریکو فایتون کد پروژه  ۸۵۸ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۷۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   تریکو فایتون

بررسی رابطه بین حسابرسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی رابطه بین حسابرسی کد پروژه  ۸۵۷ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۸۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   بررسی رابطه بین حسابرسی

ماهیان آکواریومی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ماهیان آکواریومی کد پروژه  ۸۵۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۴ ماهی.. ۴ ماهی های آکواریومی.. ۵…

انواع گل و درختان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  انواع گل و درختان کد پروژه  ۸۵۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷۰ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۶ درختان. ۶ معرفی…