آرشیو ماهانه برای اردیبهشت ۱۳۹۷

Untitled

اشعارضرب المثل ها و گویش های مردم کرمان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اشعارضرب المثل ها و گویش های مردم کرمان کد پروژه  ۸۶۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فهرست… ۳…

Untitled

ادبیات حماسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ادبیات حماسی کد پروژه  ۸۶۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۴ حماسه ی ملی ایران. ۵ ادبیات…

Untitled

اداره ی آب

مشخصات پروژه عنوان پروژه  اداره ی آب کد پروژه  ۸۶۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه ۴ تاریخچه ۴ مصرف آب.. ۵…

Untitled

MVM X33

مشخصات پروژه عنوان پروژه  MVM X33 کد پروژه  ۸۶۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۴ بررسی MVM  X33. 4 بررسی…

Untitled

نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء نظام تعلیم و تربیت کد پروژه  ۸۶۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۳۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مطالب…

Untitled

مقالات روانشناسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مقالات روانشناسی کد پروژه  ۸۵۹ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۵۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   مقالات روانشناسی

Untitled

تریکو فایتون

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تریکو فایتون کد پروژه  ۸۵۸ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۷۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   تریکو فایتون

Untitled

بررسی رابطه بین حسابرسی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  بررسی رابطه بین حسابرسی کد پروژه  ۸۵۷ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۸۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   بررسی رابطه بین حسابرسی

Untitled

ماهیان آکواریومی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ماهیان آکواریومی کد پروژه  ۸۵۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۹ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۴ ماهی.. ۴ ماهی های آکواریومی.. ۵…

Untitled

انواع گل و درختان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  انواع گل و درختان کد پروژه  ۸۵۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۷۰ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست فصل اول. ۶ درختان. ۶ معرفی…