آرشیو ماهانه برای بهمن ۱۳۹۷

Untitled

تعقيب زدايي كيفري؛ بازتابي نوين از الغاگرايي كيفري

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تعقيب زدايي كيفري؛ بازتابي نوين از الغاگرايي كيفري کد پروژه  ۹۶۷ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۹۶۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   تعقيب زدايي كيفري؛…

Untitled

امنیت گرایی سیاست جنایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  امنیت گرایی سیاست جنایی کد پروژه  ۹۶۴ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   امنیت گرایی سیاست جنایی مقاله سیاسی

Untitled

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری(

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری( کد پروژه  ۹۶۳ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد…