آرشیو ماهانه برای فوریه 2019

تعقيب زدايي كيفري؛ بازتابي نوين از الغاگرايي كيفري

مشخصات پروژه عنوان پروژه  تعقيب زدايي كيفري؛ بازتابي نوين از الغاگرايي كيفري کد پروژه  ۹۶۷ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۹۶۷ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   تعقيب زدايي كيفري؛…

امنیت گرایی سیاست جنایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  امنیت گرایی سیاست جنایی کد پروژه  ۹۶۴ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۲۹ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات   امنیت گرایی سیاست جنایی مقاله سیاسی

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری(

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری( کد پروژه  ۹۶۳ فرمت فايل pdf تعداد صفحات / اسلايد  ۳۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد…