آرشیو ماهانه برای مارس 2019

چگونه در جامعه ظاهر شویم؟

مشخصات پروژه عنوان پروژه  چگونه در جامعه ظاهر شویم؟ کد پروژه  ۱۰۵۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست پرسش پژوهش: ۳ هدف پژوهش:…

علتهای اصلی ترس زنان از زایمان طبیعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  علتهای اصلی ترس زنان از زایمان طبیعی کد پروژه  ۱۰۵۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست عناوین Contents بیان…

عدالت و انصاف از دیدگاه حقوقدانان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  عدالت و انصاف از دیدگاه حقوقدانان کد پروژه  ۱۰۵۳ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ۳ مقدمه. ۳…

طرح کسب و کار احداث مدرسه غیرانتفاعی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح کسب و کار احداث مدرسه غیرانتفاعی کد پروژه  ۱۰۵۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح کسب و کار…

طرح کسب و کار عنوان طرح صنعت لبنیات

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح کسب و کار عنوان طرح صنعت لبنیات کد پروژه  ۱۰۵۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۰ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح کسب و…

طرح کسب و کار احداث كافـي‌نت

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح کسب و کار احداث كافـي‌نت کد پروژه  ۱۰۴۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح کسب و کار احداث…

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي جوشکاری

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي جوشکاری کد پروژه  ۱۰۴۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  – چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح توجيه فني…

طراحی صفحات وب

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طراحی صفحات وب کد پروژه  ۱۰۴۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۵۰ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۷ در این وضعیت نقش…

شورای امنیت سازمان ملل

مشخصات پروژه عنوان پروژه  شورای امنیت سازمان ملل کد پروژه  ۱۰۴۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست عناوین Contents چکیده ۱ مقدمه. ۲…