آرشیو ماهانه برای اسفند ۱۳۹۷

Untitled

سیستم سوخت رسان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم سوخت رسان کد پروژه  ۱۰۴۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۳ مزایای سیستم تزریقی. ۴ سیستم…

Untitled

سیستم تعلیق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم تعلیق کد پروژه  ۱۰۴۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ سیستم تعلیق خودرو چیست.. ۳…

Untitled

زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی کد پروژه  ۱۰۴۳ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   زندگینامه جنگ و رادیو تلخ و…

Untitled

سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی کد پروژه  ۱۰۴۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده ۳ مقدمه….

Untitled

سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی کد پروژه  ۱۰۴۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ۳ مقدمه. ۳…

Untitled

سنسور خودرو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسور خودرو کد پروژه  ۱۰۴۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست  مقدمه. ۴ سنسور چیست ؟. ۵ مزایای استفاده…

Untitled

سنسور خودرو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسور خودرو کد پروژه  ۱۰۳۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست     مقدمه. ۳ سنسورهای کاربردی…

Untitled

طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها کد پروژه  ۱۰۳۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح های آموزشی…

Untitled

طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم کد پروژه  ۱۰۳۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح…

Untitled

ساختمان های بتن آرمه ای

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساختمان های بتن آرمه ای کد پروژه  ۱۰۳۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست بتن آرمه. ۳ تاریخچه بتن…