آرشیو ماهانه برای مارس 2019

سیستم سوخت رسان

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم سوخت رسان کد پروژه  ۱۰۴۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۵ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست مقدمه. ۳ مزایای سیستم تزریقی. ۴ سیستم…

سیستم تعلیق

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سیستم تعلیق کد پروژه  ۱۰۴۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   مقدمه. ۳ سیستم تعلیق خودرو چیست.. ۳…

زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  زندگینامه شاعر- سیدحسن حسینی کد پروژه  ۱۰۴۳ فرمت فايل پاورپوینت تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  – توضيحات   زندگینامه جنگ و رادیو تلخ و…

سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی کد پروژه  ۱۰۴۲ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده ۳ مقدمه….

سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسورهای موثر در تنظیمات سوخت رسانی کد پروژه  ۱۰۴۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ۳ مقدمه. ۳…

سنسور خودرو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسور خودرو کد پروژه  ۱۰۴۰ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست  مقدمه. ۴ سنسور چیست ؟. ۵ مزایای استفاده…

سنسور خودرو

مشخصات پروژه عنوان پروژه  سنسور خودرو کد پروژه  ۱۰۳۹ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۴ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست     مقدمه. ۳ سنسورهای کاربردی…

طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح های آموزشی و گزارشات اجرای آن ها کد پروژه  ۱۰۳۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۶۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  – فهرست  – توضيحات  طرح های آموزشی…

طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم

مشخصات پروژه عنوان پروژه  طرح درس روزانه درس اول پیام های آسمانی نهم کد پروژه  ۱۰۳۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  – فهرست  – توضيحات   طرح…

ساختمان های بتن آرمه ای

مشخصات پروژه عنوان پروژه  ساختمان های بتن آرمه ای کد پروژه  ۱۰۳۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۶ مقدمه  – چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست بتن آرمه. ۳ تاریخچه بتن…