شبکه های انتقال توزیع

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
untitled
80,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  شبکه های انتقال توزیع
کد پروژه  ۴۲۶
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۶۹
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست مطالب

عنوان                                                                                            شماره صفحه

چکیده: ۶

مقدمه: ۷

فصل اول انتقال و توزیع.. ۹

۱-۱-مقدمه. ۱۰

۱-۲-مقایسه سیستم انتقال هوایی و زیر زمینی.. ۱۲

۱-۳-مزایا و معایب خطوط انتقال زیر زمینی.. ۱۴

۱-۴-انتقال با خطوط ابر رسانا ۱۵

۱-۵-توزیع توان با خطوط کم مقاومت… ۱۹

۱-۵-۱-خطوط رایج کم مقاومت… ۱۹

۱-۵-۲-ابر رسانایی.. ۲۰

۱-۵-۳-فیبرهای گرافیک با پوشش فلزی.. ۲۱

۱-۶-خطوط انتقال انعطاف پذیر ولتاژ متناوب (FACTS) 23

۱-۶-۱-مبانیFACTS. 23

۱-۶-۲-سیستم های عاملFACTS. 25

۱-۶-۳-توان الکتریکی سفارشی.. ۲۶

۱-۶-۴-خازن های پیشرفته. ۲۷

فصل دوم عایق های الکتریکی.. ۲۹

۲-۱-مناسب بودن قدرت دی الکتریک عایق های الکتریکی.. ۳۰

۲-۲- رفتار عایق در برابر الکتریستیه. ۳۱

۲-۳- جریان رسانش و عایق.. ۳۲

۲-۴-جریان نشت سطحی.. ۳۲

۲-۵-شکست عایق.. ۳۲

فصل سوم کابل های توزیع.. ۳۴

۳-۱-کابل های کششی.. ۳۵

۳-۲-عایق های پیشرفته پلیمری.. ۳۶

۳-۳-انفجارهای زیرزمینی.. ۳۸

۳-۴-حل مشکل انفجارهای زیر زمینی.. ۳۹

۳-۵-یافتن محل خطا ۴۰

۳-۶-کابل های هوشمند. ۴۱

۳-۷-خوردگی سیم زمین و خنثی و محافظت از آن.. ۴۲

فصل چهارم ترانسفورماتورها ۴۴

۴-۱-ترانسفورماتورهای معمولی.. ۴۵

۴-۲-ترانسفورماتورهای فشرده ۴۶

۴-۳-ترانسفورماتورهای فرورزونانس…. ۵۰

۴-۴-ترانسفورماتورهای حالت جامد (SST) 51

فصل پنجم پست فوق توزیع.. ۵۳

۵-۱-دسته بندي پست هاي فشارقوي.. ۵۴

۵-۱-۱-پستهاي بسيار مهم : ۵۴

۵-۱-۲-پستهاي مهم : ۵۴

۵-۱-۳-پستهاي معمولي : ۵۵

۵-۲-اجزاء تشکيل دهنده پستها: ۵۵

۵-۲-۱-سوئچگير : ۵۵

۵-۲-۲-ترانسفورماتورهاي قدرت و تغذيه داخلي: ۵۶

۵-۲-۳- سيستم تاسيسات الکتريکي جنبي: ۵۶

۵-۲-۴-تاسيسات جنبي ساختماني: ۵۷

۵-۲-۵- سيستمهاي جبران کننده بار راکتيو: ۵۷

۵-۲-۶- ساختمان کنترل: ۵۷

۵-۲-۶-۱- اتاق فرمان : ۵۷

۵-۲-۶-۲- اتاق رله : ۵۷

۵-۲-۶-۳- اتاق تغذيه : ۵۸

۵-۲-۶-۴- اتاق باطري : ۵۸

۵-۲-۶-۵- اتاق ديزل : ۵۸

۵-۲-۶-۶- تاسيسات وابسته جنبي : ۵۸

۵-۳- سيستم کنترل.. ۵۸

۵-۳-۱- مقدمه اي بر کنترل مدرن پست هاي فشارقوي.. ۵۸

۵-۳-۲-وظايف سيستم کنترل.. ۵۹

۵-۳-۳-وظايف سيستم کنترل.. ۵۹

۵-۳-۳-۱- جمع آوري اطلاعات… ۵۹

۵-۳-۱-۱-ثبت حوادث : ۵۹

۵-۳-۱-۲-رسم اتوماتيک شکل موجهاي خطا: ۶۰

۵-۳-۱-۳-مشاهده مقادير اندازه گيري شده : ۶۰

۵-۳-۱-۴-مشاهده وضعيت کليدها و سکسيونرها : ۶۰

۵-۳-۱-۵-سيستم اعلام خطر : ۶۰

۵-۳-۱-۶-محل ياب خطا: ۶۰

۵-۳-۲-کنترل پست در حالت عملکرد عادي.. ۶۱

۵-۳-۳-کنترل سيستم حفاظت… ۶۱

۵-۳-۴-کليد زني اتوماتيک…. ۶۱

۵-۳-۴-۱-وصل مجدد اتوماتيک: ۶۲

۵-۳-۴-۲-ترتيب و برقراري مجدد سيستم: ۶۲

۵-۳-۴-۳-کنترل توليد و حذف بار: ۶۳

۵-۳-۴-۴-کنترل ولتاژ و توان راکتيو: ۶۴

۵-۳-۴-۵-کليدزني اتوماتيک براي کاهش جريان اتصال کوتاه در کليدها: ۶۴

۵-۳-۵- تنظيم رله هاي حفاظتي.. ۶۴

۵-۳-۶- کليدزني ترتيبي براي مقاصد تعمير و نگهداري.. ۶۵

منابع.. ۶۶