کار با کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
50,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  کار با کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری
کد پروژه  ۴۳۱
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۴۳
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۶

مقدمه. ۷

۱-کامپیوتر. ۹

۲-پردازنده: ۹

۳-حافظه: ۱۰

۴-ورودی – خروجی: ۱۰

۵-کامپیوتر چیست؟. ۱۰

۶-تاريخچه استفاده از كامپيوتر. ۱۱

۷-واحد پردازش مركزي CPU.. 12

۸-سخت افزار ۱۳

۹-نرم افزار ۱۳

۱۰- آموزش Windows-XP.. 14

۱۱-مراحل اول كار با كامپيوتر. ۱۶

۱۱-۱-راه اندازي كامپيوتر : ۱۶

۱۱-۲-خاموش كردن كامپيوتر : ۱۷

۱۱-۳-Desktop.. 18

۱۲- Microsoft Word.. 18

۱۲-۱-اصول كار با WORD.. 19

۱۲-۱-۱- اجراي Microsoft Word و آغاز كار با آن : ۱۹

۱۲-۱-۲- آشنايي با محيط كار و اجزاي آن : ۱۹

۱۲-۱-۳-روشهای مختلف براي ظاهر كردن نوار ابزار : ۲۰

۱۲-۲- محيط تايپ : ۲۲

۱۲-۳-اصول و قوانين تايپ… ۲۳

۱۲-۳-۱-آشنايي با ميز و صندلي تايپيست : ۲۳

۱۲-۳-۲-مكاتبات اداري و بازرگاني : ۲۴

۱۲-۳-۲-۱-مكاتبات : ۲۴

۱۲-۳-۲-۲- مكاتبات بازرگاني : ۲۵

۱۲-۳-۲-۳- مكاتبات اداري : ۲۶

۱۲-۴-قوانين تايپ فارسي.. ۲۶

۱۲-۴-۱- قوانين تايپ : ۲۶

۱۳-آموزش Excel 26

۱۳-۱-تعريف صفحه گسترده : ۲۷

۱۳-۱-۱-انواع صفحه گسترده : ۲۷

۱۳-۲-ورود به محيط Excel : 27

۱۳-۳-آشنايي با محيط Excel 27

۱۳-۳-۱- نوار عنوان برنامه (Title Bar) 27

۱۳-۳-۲-فهرست انتخابي اصلي يا نوار منو (Menu Bar) 28

۱۳-۳-۳- نوار ابزار (Tool Bar) 28

۱۳-۳-۴- نوار فرمول (Formula Bar) 28

۱۳-۳-۵- نوار انتخاب صفحه كاري (Sheet Bar) : 28

۱۳-۳-۶- سطر وضعيت (Status Bar) : 28

۱۳-۴-فعال كردن نوار ابزراها : ۲۸

۱۳-۵-فعال كردن نوار فرمول و سطر وضعيت: ۲۸

۱۳-۶-اصطلاحات صفحه گسترده Excel 29

۱۳-۶-۱- فايل صفحه گسترده يا كارپوشه يا Work Book يا Book : 29

۱۳-۶-۲- صفحه كاري با كاربرگ يا Work Sheet يا Sheet : 29

۱۳-۶-۳- سطر يا Row : 29

۱۳-۶-۴- ستون يا Column : 29

۱۳-۶-۵- ستون يا Column : 29

۱۳-۶-۶- نشاني يا آدرس سلول : ۳۰

۱۳-۷-رفتن سريع به يك آدرس: ۳۰

۱۳-۸-اصطلاح : ۳۰

۱۳-۹-كلمات كليدي : ۳۰

۱۴-آموزش بانک اطلاعاتی اکسس (Access) 31

۱۴-۱-شناسایی اصول ابزارهای لازم برای اجرا نرم افزار ACCESS. 31

۱۴-۲-هارد ديسك…. ۳۲

۱۴-۳- سيستم عامل.. ۳۲

۱۴-۴-آشنايي با کاربرد Access. 32

۱۴-۵-آشنایی با روند تکاملی نگارشهای ACCESS. 33

۱۴-۶-شناسایی اصول کار با Menu Bar. 33

۱۴-۷-شناسایی اصول کار با Toolbars. 33

۱۵-آموزش Power Point 34

۱۵-۱-آشنايي با Microsoft Power-Point 2003.. 34

۱۵-۲-كلمه كليدي: ۳۵

۱۵-۳-آشنايي با محيط Power-Point 35

۱۵-۴-انواع نماها در Power-Point 36

۱۵-۵-اضافه كردن اسلايد. ۳۶

۱۵-۶-كلمه كليدي: ۳۷

۱۶- آموزش اینترنت… ۳۷

۱۶-۱-اينترنت چيست ؟. ۳۷

۱۶-۲-شبكه چيست ؟. ۳۷

۱۶-۳-اهداف شبكه : ۳۸

۱۶-۴-تقسيم بندي شبكه ها از لحاظ مقياس جغرافيايي : ۳۸

۱۶-۵-تجهيزات لازم براي شبكه كردن : ۳۸

۱۶-۷-انتخاب تكنولوژي براي شبكه : ۳۹

۱۶-۸-استانداردهاي شبكه. ۳۹

۱۶-۹-اترنت ( Ethernet ) 39

۱۶-۱۰-Token Ring : 39

۱۶-۱۱-انواع توپولوژي شبكه. ۴۰

۱۶-۱۱-۱- توپولوژي BUS : 40

۱۶-۱۱-۲- توپولوژي رينگ – حلقوي : ۴۰

۱۶-۱۱-۳- توپولوژي ستاره اي : ۴۰

۱۶-۱۱-۴- توپولوژي هيبريدي : ۴۱

منابع.. ۴۲