کاربرد نانو در سلولهای خورشیدی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
Untitled
60,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  کاربرد نانو در سلولهای خورشیدی
کد پروژه  ۸۵۰
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۲۴
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ۲

۱- مقدمه. ۲

۱-۱- سلول‌های خورشیدی بر پایه نیمه‌رساناهای آلی.. ۲

۱-۲- نمونه‌هایی از سلول‌های خورشیدی مبتنی بر مواد آلی.. ۲

۱-۲-۱ – سلول‌های خورشیدی پلیمری.. ۲

۱-۳- مقایسه سلول‌های فتوولتاییک آلی و معدنی.. ۲

۲- اجزاء سلول‌های خورشیدی آلی.. ۲

۲-۱ – پلیمرهای هادی.. ۲

۲-۱-۱- تئوری نوار (Band theory) 2

۲-۱-۲- پلیمرهای گاف کوچک…. ۲

۲-۱-۳- طراحی پلیمرهای با گاف انرژی کوچک…. ۲

۳- رسانایی در مواد آلی   مزدوج.. ۲

۴- مواد گیرنده (ACCEPTOR) 2

۵- انواع معماری‌ها (اتصالات) در سلول‌های خورشیدی آلی.. ۲

۵- ۱- سلول‌های فتوولتاییک آلی تک لایه. ۲

۵- ۲ – سلول‌های فتوولتاییک آلی دولایه. ۲

۵- ۳ -سلول‌های فتوولتاییک با اتصالات ناهمگن توده‏‌ای.. ۲

۶- انواع سلول‌های خورشیدی بر پایه لایه‌های با اتصالات ناهمگن.. ۲

۶-۱- سلول‌های خورشیدی بر پایه پلیمر/ PCBM…. 2

۶-۲- سلول‌های خورشیدی برمبنای پلیمر/پلیمر. ۲

۶-۳- سلول‌های خورشیدی بر پایه پلیمرهای دهنده- گیرنده (دو کابلی) ۲

۶-۴- سلول‌های خورشیدی هیبریدی.. ۲

۷- نحوه عملکرد سلول‌های خورشیدی پلیمری.. ۲

۸- نتیجه گیری.. ۲

منابع و مراجع.. ۲