سیستم ترمز mvm315

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
80,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  سیستم ترمز mvm315
کد پروژه  ۱۰۷۳
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۷۴
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست

فصل اول. ۱

انواع ترمز. ۱

۱-۱مفهوم کلی ترمزهای ضد قفل: ۲

۱-۲ توضیح در مورد ABS. 2

۱-۲-۱ روند کار سیستم ترمز ABS : 2

۱-۳ چگونه متوجه وجود سیستم ABS در اتومبیل خود شویم؟. ۳

۱-۴ توضیح در مورد ESP. 4

۱-۵ مزایای :ESP. 7

۱-۶ توضیح در مورد EBD.. 7

۱-۷ توضیح در مورد ASR. 8

۱-۷-۱ سیستم ASR : 8

۱-۸- توضیح در مورد HBA. 8

فصل دوم. ۹

لنت ترمز. ۹

۲-۱ انواع صداهای لنت ترمز و راه حل حذف آن. ۱۰

۲-۲- انواع صدای ترمز. ۱۱

۲-۳-فاکتورهای طراحی لنت ترمز اتومبیل. ۱۱

۲-۴- مواد مورد استفاده در لنت ترمز. ۱۲

۲-۵- تاثیر نوع لنت ترمز بر ایجاد صدا ۱۲

۲-۶- اقدامات اولیه برای حذف صدای ترمز اتومبیل. ۱۳

۲-۷- تاثیر دیفرانسیل جلو یا دیفرانسیل عقب بودن خودرو بر صدای ترمز. ۱۵

۲-۸ ملاحظات تولیدی و مونتاژی برای حذف صدای ترمز. ۱۵

Rotor Run Out  ۱-۸-۲٫ ۱۵

Parallelism 2-8-2. 16

Material Transfer 3-8-2. 16

Loose Parts 4-8-2. 16

Non Directional Finish 5-8-2. 16

۲-۹- ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب.. ۱۶

۲-۱۰- دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی.. ۱۸

Low Frequency Noise 1-10-2. 18

۲-۱۰-۱-۱  تکنیکهای حذف  Low Frequency Noise. 18

۲-۱۱ تولید یا عدم تولید صدا با توجه به نوع ماده مصرفی.. ۱۹

Low Frequency Squeal 2-10-2. 19

۲-۱۰-۲-۱ تکنیکهای حذف Low Frequency Squeal 19

High Frequency Squeal3-10-2. 20

۲-۱۰-۳-۱ تکنیکهای حذف High Frequency Squeal 20

۲-۱۲ نکات اجرایی در تعویض لنت ترمز. ۲۱

۲-۱۲-۱ نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش عمر لنت ترمز: ۲۱

۲-۱۳ انواع دیسک ترمز. ۲۲

۲-۱۳-۱  ترمز کاسه ای.. ۲۲

۲-۱۳-۲ ترمز دیسکی.. ۲۴

۲-۱۳-۳ ترمز دیسکس خنک شونده ۲۵

۲-۱۴- لنت ترمز چیست؟. ۲۶

۲-۱۵- پروسه تولید لنت.. ۲۶

۲-۱۵-۱ لقمه لنت.. ۲۷

۲-۱۶ لنت های ارگانیک بدون آزبست NAO Or (Non Asbestos Organic) : 27

۲-۱۷- لنت های سرامیک : Ceramic. 28

۲-۱۷- لنت های نیمه فلزی Semimetallic. 28

۲-۱۸- لنت های فلزی:Fully metallic. 29

۲-۱۸-۱ مواد تشکیل دهنده لنت فلزی.. ۲۹

۲-۱۹  لنت ترمز. ۳۰

۲-۱۹-۱ لنت های سرامیک : Ceramic. 30

۲-۱۹-۲ لنت های زینتری Sintered. 30

۲-۲۰- بهترین زمان تعویض لنت ترمز. ۳۴

۲-۲۱  سیستم ترمز الکتروهیدرولیکی SBC. 36

۲-۲۱-۱ شرح و عملکرد سیستم : ۳۷

۲-۲۲  سیستم ترمز الکترومغناطیسی.. ۳۸

۲-۲۳ آزبست از کجا وارد لنت‌های ترمز می‌شود؟. ۴۰

۲-۲۴ کمی اصطکاک لطفاً! ۴۱

۲-۲۵ آزبست و دردسرهای لنت ترمز. ۴۱

۲-۲۶مواد جایگزین.. ۴۲

۲-۲۷ آزبست در ایران. ۴۳

۲-۲۸ دانستنی لنت ترمز. ۴۳

۲-۲۹ چراغ ترمز دستی.. ۴۴

۲-۳۰- ترمز دستی و رگلاژ ترمز ها چیست ؟. ۴۵

فصل سوم. ۴۸

ABS. 48

۳-۱ ترمز ABS. 49

۳-۲ هدف از ترمز ABS. 49

۳-۳ سنسور سرعت چرخ: ۵۰

۳-۴ واحد کنترل هیدرولیک: ۵۲

۳-۵ اهمیت سیستم ترمز. ۵۳

۳-۶- اهمیت سیستم ترمز و انواع آن. ۵۴

۳-۷-  اهمیت سیستم ترمز. ۵۵

۳-۸  طرز کار سیلندر اصلی ترمز : ۵۷

۳-۹ از مهمترین عواملی که برای استفاده از ترمزهای دیسکی می توان نام برد: ۵۷

۳-۱۰  معایب ترمز دیسکی: ۵۷

۳-۱۱ تشریح سیستم Esp یاپایداری خودرونوشته از کارشناس فنی تعمیرگاه ماهر: ۵۸

۳-۱۲- ترمز دستی (ترمزپارک): ۵۹

۳-۱۳- مراقبت از سیستم ترمز: ۵۹

۳-۱۴-  سیستم ترمز کاسه ای.. ۵۹

۳-۱۴-۱  انواع کفشک بندی ترمز های کاسه ای.. ۶۱

۳-۱۵ انواع سیستم ترمز. ۶۲

۳-۱۵-۱  سیستم ترمز هیدرولیکی.. ۶۲

۳-۱۵-۲ سیستم ترمز دستی: ۶۳

۳-۱۵-۳ سیستم ترمز ، ترمز پنوماتیکی.. ۶۳

۳-۱۵-۴  سیستم ترمز الکتریکی.. ۶۳

۳-۱۶  برترین سیستمهای ترمز دنیا ۶۳

۳-۱۷- هواگیری سیستم ترمز. ۶۶

۳-۱۸- بررسی علل و نشانه‌های خرابی لنت ترمز. ۶۷

۳-۱۹- فن آوری ترمز ضد قفل (ABS) 71

منابع. ۷۴