بررسی آسیب های اسکلتی _ عضلانی در محیط کار اداری

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
80,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  بررسی آسیب های اسکلتی _ عضلانی در محیط کار اداری
کد پروژه  ۱۰۷۴
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۸۷
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش  ………………………………………………………… ۱

  • کلیات ……………………………………………. ۲
  • ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………… ۴
  • اهداف تحقیق …………………………………. ۵

فصل دوم: پیشینه تحقیق  ……………………………….. ۶

۲-۱- مقدمه  ………………………. ۷

۲-۲- بررسی پوسچرهای کاری به روش رولا و انجام مداخلات ارگونومیکی  ………………………………………………….. ۷

۲-۳- کاربرد تکنیک ارزیابی ارگونومیکی رولا در تعیین ارتباط بین اختلالات اسکلتی- عضلانی  ………………… ۹

۲-۴- شیوع و ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از روش رولا  …………………………… ۱۴

فصل سوم: بیان دقیق و کامل روش تحقیق ……………………………………………………………………………  ۲۰

۳-۱- تعاریف واژه­ها  ……………………………………………….. ۲۱

۳-۱-۱- دستگاه اسکلتی عضلانی ……………………………………….  ۲۱

۳-۱-۲- اختلالات اسکلتی- عضلانی ……………………………………………..  ۲۱

۳-۱-۳- اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار …………………………………………………………………………………………….  ۲۱

۳-۱-۴- آسیب شغلی  ………………………………………….. ۲۱

۳-۱-۵- ریسک فاکتور  ………………………………………………. ۲۱

۳-۱-۶- اعمال نیرو  …………………………………………….. ۲۱

۳-۱-۷- تکرار  ……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۱-۸- مدت زمان مواجهه  ……………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۱-۹- پوسچر  …………………………………………………………. ۲۲

۳-۱-۱۰- پوسچر کاری …………………………………………  ۲۲

۳-۱-۱۱- فشار وضعیتی  ………………………………………………………… ۲۲

۳-۲- اساس بیومکانیکی آسیب­های اسکلتی- عضلانی ………………………………………  ۲۳

۳-۳- اختلالات اسکلتی- عضلانی ………………………………………………………  ۲۴

۳-۴- عوامل موثر در وقوع اسکلتی- عضلانی  …………………………………….. ۲۴

۳-۵- اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار  …………………………………………………… ۲۵

۳-۶- روش هاي متداول ارزيابي سطح مواجهه نواحي گوناگون بدن با ريسك فاكتورهاي آسيب هاي اسكلتي _ عضلاني  …………….. ۲۷

۳-۶-۱- روش­های مشاهده­ای  ……………………………………………………………… ۲۷

۳-۶-۲-روش­های مستقیم یا دستگاهی  …………………………………… ۲۸

۳-۷- ارزیابی کامل بدون به روش رولا  …………………………. ۲۹

فصل چهارم: ارائه تجزیه و تحلیل دقیق و کامل نتایج و یافته­ها  …………………………………………….. ۴۳

۴-۱- ارزیابی  ……………………………………………………… ۴۴

۴-۲- محیط کار  ……………………………… ۶۴

۴-۳- صندلی  ……………………………………. ۶۴

۴-۴- عوامل تاثیرگذار بر ایجاد مشکلات اسکلتی- عضلانی …………………………………………………  ۶۴

۴-۴-۱-  رفتارهای فردی در نحوه نشستن   ………………………………………… ۶۴

۴-۴-۲- عدم استفاده از پشتی مناسب ……………………………………………  ۶۴

۴-۴-۳- میز ………………………………….. ۶۵

۴-۵- موارد مورد نیاز در جهت پیشگیری عوارض ناشی از استفاده تجهیزات کامپیوتر  ……………………………….. ۶۶

۴-۵-۱- موس، صفحه کلید، پرینتر  ………………………….. ۶۷

۴-۶- مواردی که در هنگام انجام کار نشسته باید رعایت نمود  ……………………….. ۶۸

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات  …………………………………………………………………………………. ۷۲

۵-۱- مقدمه ………………………………  ۷۳

۵-۲- نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهاد  …………… ۷۴

منابع فارسی ……………………………………….  ۷۶

منابع لاتین ……………………………………………..  ۷۷