اداره ی کل تربیت بدنی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
60,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  اداره ی کل تربیت بدنی
کد پروژه  ۱۰۷۶
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۳۶
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست

 

چکیده: ۵

مقدمه. ۵

تاریخچه تربیت بدنی.. ۷

معرفی اداره کل تربیت بدنی.. ۱۰

اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه: ۱۰

هدف کلی اداره کل: ۱۰

اهداف جزیی: ۱۱

چارت سازمانی اداره ی کل تربیت بدنی.. ۱۱

ساختار فعلی اداره کل تربیت بدنی.. ۱۵

انجمنهای ورزشی.. ۱۶

آشنایی با سازمان تربیت بدنی.. ۱۷

آشنایی با کمیته ملی المپیک.. ۱۸

شرح وظایف کمیته ملی المپیک: ۲۰

وزارت ورزش و جوانان. ۲۳

اداره كل تربيت‌ بدني ‌و فعاليت هاي فوق برنامه. ۲۶

الف : فعالیت های مربوط به بخش تربيت بدني و ورزش : ۲۶

مسابقات ورزشی داخل دانشگاه ۲۸

مسابقات ورزشی چندجانبه استانی و کشوری.. ۲۸

امور مربوط به انجمن هاي علمي پژوهشي دانشجويي.. ۳۰

ستاد عمره دانشجويي.. ۳۰

زیرمجموعه های اداره ی کل تربیت بدنی.. ۳۱

شرح وظایف مدیریت تربیت بدنی.. ۳۳

شرح وظایف: ۳۳

منابع. ۳۴