بررسی تأثیر ناسازگاری اولیه بر عملکرد تحصیلی

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
70,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  بررسی تأثیر ناسازگاری اولیه بر عملکرد تحصیلی
کد پروژه  ۱۰۸۳
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۴۸
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست

فصل اول. ۱

کليات پژوهش… ۱

مقدمه. ۲

اهداف پژوهش: ۵

بیان مسأله: ۵

ضرورت تحقیق: ۷

تعریف… ۸

ریشه‌های تحولی طرحواره‌ها ۹

پنج حوزه‌ ی طرحواره ها‌ ۱۰

سبک‌ها و پاسخ‌های مقابله‌ای ناسازگار. ۱۴

تعاریف… ۱۵

پیشرفت تحصیلی: ۱۵

پرسش های پژوهش؟. ۱۵

فرضیه ها: ۱۶

فصل دوم. ۱۷

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۷

پيشينة پژوهش… ۱۸

فصل سوم. ۲۱

روش‌شناسی تحقیق.. ۲۱

جامعه آماري و روش نمونه گيري.. ۲۲

ابزار گردآوري اطلاعات پژوهش… ۲۲

فصل چهارم. ۲۴

یافته‌های تحقیق. ۲۴

يافته هاي پژوهش… ۲۵

فصل پنجم. ۳۳

بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۳۳

بحث و نتيجه گيري.. ۳۴

فصل ششم. ۳۸

منابع و مآخذ. ۳۸