تأثیر هیجان بر عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب امتحانات در دانش آموزان

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
80,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  تأثیر هیجان بر عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب امتحانات در دانش آموزان
کد پروژه  ۱۰۸۶
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۵۱
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست

فصل اول. ۱

کليات پژوهش… ۱

مقدمه. ۲

بیان مسأله: ۸

ضرورت تحقیق: ۹

تعاریف… ۱۱

ابعاد هیجــان. ۱۱

پرسش های پژوهش؟. ۱۳

اهداف پژوهش: ۱۳

فرضیه ها: ۱۴

فصل دوم. ۱۵

ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۵

پيشينة پژوهش… ۱۶

فصل سوم. ۲۱

روش‌شناسی تحقیق.. ۲۱

جامعه آماري و روش نمونه گيري.. ۲۲

جلسات آموزشي: ۲۲

ابزار گردآوري اطلاعات پژوهش… ۲۲

فصل چهارم. ۲۴

یافته‌های تحقیق. ۲۴

يافته هاي پژوهش… ۲۵

فصل پنجم. ۳۱

بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. ۳۱

بحث و نتيجه گيري.. ۳۲

درک و فهم هیجان ها ۳۶

کاربرد یافته ها در کلاس درس… ۳۷

تنظیم هیجان. ۳۸

فصل ششم. ۴۰

منابع و مآخذ. ۴۰