ترپن ها

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
رایگان – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  ترپن ها
کد پروژه  ۱۰۸۸
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۳۳
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات  

 

فهرست

 

چکیده ۳

مقدمه. ۳

ترکیب شیمیایی. ۳

ترپن ها ۴

ساختار ترپنها ۵

طبقه‌بندی ترپنها ۵

فعالیت بیولوژیکی ترپنها ۶

بیوسنتز ترپنها ۷

چگونگی ایجاد پیش ترکیب مونوترپنها ۷

سنتز برخی از ترپنها با استفاده ‌از ژرانیول پیروفسفات.. ۹

کاربردها ۹

دی ترپن. ۱۰

ترپنوئیدها ۱۰

شيمي ترپنویيدها ۱۱

ترپنوییدها و مکانیسم عمل آنها ۱۱

مونو و سزکويی ترپنوییدهای فرار. ۱۱

سستر ترپنویيدها ۱۳

تری ترپنوییدها، استروییدها و ساپونینها ۱۳

فعالیتهای زيست شناختي ترپنويیدها ۱۴

کاروتنوئید ۱۵

رایج ترین انواع کاروتنوئیدها: ۱۵

غذاهای غنی از کاروتنوئید ۱۵

کاروتنوئیدها چگونه کار می کنند؟. ۱۵

فواید کاروتنوئیدها چیست؟. ۱۶

وظایف مهم کاروتنوئیدها در بدن. ۱۸

ساختار ترپن. ۱۹

گیاهان دارویی. ۲۰

متابـولیتــهای اولیـه. ۲۳

متابولیتهای ثانویه. ۲۴

منابع: ۳۱