سقوط آزاد

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
60,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  سقوط آزاد
کد پروژه  ۱۱۰۲
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۲۱
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست

Table of Contents

چکیده ۳

سقوط آزاد چیست؟. ۳

آزمایش ساده ۴

معادلات حرکت سقوط آزاد ۴

مسایل کاربردی سقوط آزاد ۵

شتاب چیست؟. ۵

شتاب ثابت.. ۶

سقوط آزاد: نوعی از شتاب.. ۶

شتاب متوسط. ۷

کاهش سرعت یا شتاب منفی.. ۷

بی وزنی.. ۸

تندی و سرعت.. ۱۰

شتاب حرکت در سقوط آزاد ۱۳

مسیر پرتاب.. ۱۳

نمودار های سقوط آزاد بدون سرعت اولیه. ۱۵

نمودار مکان- زمان و سرعت- زمان و شتاب- زمان متحرکی که از ارتفاع y0 بدون سرعت اولیه رها شده است، به شکل زیر است: ۱۵

تاثیر شتاب جاذبه بر سقوط آزاد اجسام ۱۵

پیش زمینه: ۱۵

مواد و وسایل مورد نیاز: ۱۶

روش کار: ۱۸

آزمایش های تکمیلی: ۱۹

مشاهده و نتیجه گیری: ۱۹

منابع. ۲۱