مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهر یزد

بدضعیفمتوسطخوبعالی (به این مطلب امتیاز بده)

Loading...
Untitled
80,000 ریال – خرید
مشخصات پروژه
عنوان پروژه  مرمت و بازسازی بناهای تاریخی شهر یزد
کد پروژه  ۱۱۱۰
فرمت فايل ورد
تعداد صفحات / اسلايد  ۶۲
مقدمه  دارد
چکيده  دارد
منابع  دارد
فهرست  دارد
توضيحات فهرست

 

چکیده: ۴

مقدمه. ۵

سیما و ساختار شهر یزد در سده‌های نخستین دوره‌ی اسلامی.. ۵

معرفی ناحیه تاریخی شهر یزد. ۷

مرمت مدرسه ضیائیه یا زندان اسکندر یزد. ۱۱

اما چرا عنوان زندان اسکندر را بر آن نهادند؟. ۱۲

شواهد چه می گویند؟. ۱۳

ویژگی های معماری بنا ۱۴

نگاهی نزدیک تر به بنا ۱۵

نگاهی به احیای بناهای تاریخی در فهادان یزد. ۱۸

زندان اسکندر (مدرسه ضیاییه). ۲۲

یزد جهانی و مرمت بناهای تاریخی.. ۲۲

وضعیت نامناسب یک خانه تاریخی.. ۲۴

پیگیری های ایرنا و وعده اختصاص اعتبار. ۲۴

جهانی شدن و لزوم توجه بیشتر به مرمت بناها ۲۵

مرمت مسجد جامع یزد. ۲۶

مرمت واحیـــــــــــــــــــــــاء باغ خان (ناصریه) یزد. ۲۸

.. ۲۸

تغییر کاربری و ضرورت انجام تغییر در باغ. ۲۹

انتخاب کاربری جدید. ۳۰

نـــوسازی.. ۳۲

تجهــیز. ۳۳

مطالعات تاريخي و جغرافيايي باغ مشيرالممالك –. ۳۷

تأثیر مرمتهای نامطلوب بر میزان بار حرارتی خانه های سنتی یزد. ۳۸

شناسایی مرمتهای نامطلوب در خانه های سنتی یزد. ۴۰

معرفی نمونه های موردی.. ۴۲

خانة علومی.. ۴۲

سازماندهی بافت قدیم یزد. ۴۴

منابع. ۶۱