درباره ما

وب سایت پروژه ۰۱ اقدام به جمع آوری و انتشار مقالات و پروژه هایی علمی و تخصصی کرده است لذا مقالات شامل پرداخت هزینه و سپس دانلود محصول می باشد.

 

آدرس : بم-بلوار تختی تقاطع اول نت سرا logo4۰۱

ایمیل : netsarasefryek@gmail.com

تلفن تماس :
۰۹۱۳۲۴۴۷۴۴۲
۰۹۳۶۱۵۸۱۶۸۸

۰۳۴۴۴۳۱۰۵۵۶

سعید زارع پور

 

map