آخرین پروژه ها

نقش منابع انسانی در مدیریت دولتی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش منابع انسانی در مدیریت دولتی کد پروژه  ۱۰۶۸ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۲۰ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست چکیده ……………………..۳ مقدمه. ۳…

ادامه مطلب ←

نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاههای روستایی

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاههای روستایی کد پروژه  ۱۰۶۷ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۳ مقدمه  دارد چکيده  – منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات   مقدمه………………۳ تعریف…

ادامه مطلب ←

نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس کد پروژه  ۱۰۶۶ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۴۶ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست   چکیده…

ادامه مطلب ←

نحوه ی فرآوری مواد خوراکی دام

مشخصات پروژه عنوان پروژه  نحوه ی فرآوری مواد خوراکی دام کد پروژه  ۱۰۶۵ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۰ مقدمه  دارد چکيده دارد منابع  دارد فهرست  – توضيحات چکیده  نحوه ی فرآوری مواد…

ادامه مطلب ←

معماری نرم افزار

مشخصات پروژه عنوان پروژه  معماری نرم افزار کد پروژه  ۱۰۶۴ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات     فهرست مطالب ۱   مقدمه. ۲ ۲ …

ادامه مطلب ←

مبانی الکترونیک

مشخصات پروژه عنوان پروژه  مبانی الکترونیک کد پروژه  ۱۰۶۱ فرمت فايل ورد تعداد صفحات / اسلايد  ۱۸ مقدمه  دارد چکيده  دارد منابع  دارد فهرست  دارد توضيحات فهرست   چکیده. ۳ الکترونیک چیست؟. ۳ مقدمه. ۳…

ادامه مطلب ←